สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักปศุสัตว์จังหวัด ถนนสุริทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ :
0-7461-3298