โรงพยาบาล มหาราชนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ มหาราชนครศรีธรรมราช จก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ :
0-7534-0773