โรงพยาบาล กันตัง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
39 ถนนควนทองสี ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
โทรศัพท์ :
0-7525-1256
แฟกซ์ :
0-7525-1929