สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
สนง การประถมศึกษากิ่งอำเภอกู่แก้ว ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ :
0-4226-1476