สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ :
0-7563-2391