โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
คณะแพทย์ศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
0-5322-1799