สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
0-4224-2599