สำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอประโคนชัย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
สาขาที่ 172 278 หมู่ 3 ถนนประโคนชัย-บุรีรัมย์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์ :
0-4467-0108-10