สำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ขนส่งจังหวัด 175 ถนนศูนย์ราชการนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ :
0-7537-8591