แสวงพันธุ์ปลา

ที่อยู่
69/1 หมู่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์