บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด

ที่อยู่
168-9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:45-17:45

สินค้าและบริการ

ผลิต - จำหน่าย - ส่งออก เส้นใยอคริลิค