บริษัท นครพัฒน์ (เอ็มอาร์ไอ) จำกัด

ที่อยู่
2/99 ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

วินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง เอ็มอาร์ไอ