บริษัท ซี เอฟ พี อินเตอร์เนชั่นแนล (อุบลราชธานี) จำกัด

ที่อยู่
62/3 ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อพลาสติกทุกชนิด