บริษัท จีเคเอ็นแอร์โรสเปชทรานส์พาเรนส์เรนซีซิสเด็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
9/21 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์