แคตตาล็อกออนไลน์

  • ขายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม ST 330 NBC

    ขายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม ST 330 NBC ผลิตหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิมใน Chiller หรือ หัวเชื้อน้ำยาป้องกันสนิมใน Chiller ชื่อว่า ST 330 NBC (Closed System Treatment) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  Chiller คือ เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ในการผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำเย็นและส่งไปยังเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ในห้องต่างๆ ของแต่ละอาคาร เพื่อถ่ายเทความร้อน Chiller สามารถผลิตน้ำเย็นได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถส่งน้ำเย็นนี้ไปจ่ายให้เครื่องปรับอากาศที่อยู่ตามอาคารต่างๆ ที่ไกลจากเครื่อง Chiller ได้ ซึ่งเครื่อง Chiller เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศทั้งหมดที่ใช้พลังงานมากสูงถึง 52% ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่พบในระบบดังกล่าวนี้ ล้วนแล้วเกิดจากการนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ ทำให้ระบบเกิดปัญหาดังนี้ ปัญหาที่เกิดจากน้ำ การกัดกร่อนโลหะ (Corrosion) การเกิดสิ่งปนเปื้อนจากจุลชีพ (Biofouling)

    หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายปลีกอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น, วิศวกรเครื่องทำความเย็น

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า