แคตตาล็อกออนไลน์

 • Mr Mckenic Air Conditioner Cleaner

  โฟมล้างเครื่องปรับอากาศสูตรเฉพาะของ Mr. McKenic ที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนกว่าจะได้โฟมที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของ Mr.McKenic · สามารถทำเองได้ง่าย · ไม่ต้องใช้น้ำทำให้สะดวกสบายไม่เลอะบริเวณอื่นๆ · สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องปรับอากาศ · ไม่ทำปฏิกิริยากับฟิน และคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ · เครื่องปรับอากาศทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ประหยัดไฟ  

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • ขายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม ST 330 NBC

  ขายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม ST 330 NBC ผลิตหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิมใน Chiller หรือ หัวเชื้อน้ำยาป้องกันสนิมใน Chiller ชื่อว่า ST 330 NBC (Closed System Treatment) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  Chiller คือ เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ในการผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำเย็นและส่งไปยังเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ในห้องต่างๆ ของแต่ละอาคาร เพื่อถ่ายเทความร้อน Chiller สามารถผลิตน้ำเย็นได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถส่งน้ำเย็นนี้ไปจ่ายให้เครื่องปรับอากาศที่อยู่ตามอาคารต่างๆ ที่ไกลจากเครื่อง Chiller ได้ ซึ่งเครื่อง Chiller เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศทั้งหมดที่ใช้พลังงานมากสูงถึง 52% ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่พบในระบบดังกล่าวนี้ ล้วนแล้วเกิดจากการนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ ทำให้ระบบเกิดปัญหาดังนี้ ปัญหาที่เกิดจากน้ำ การกัดกร่อนโลหะ (Corrosion) การเกิดสิ่งปนเปื้อนจากจุลชีพ (Biofouling)

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายปลีกอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น, วิศวกรเครื่องทำความเย็น

  ดูรายละเอียด
 • ขายส่งหัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรันและสนิม ST 328 C

  ขายส่งหัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรันและสนิม ST 328 C หัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรันและสนิม ST 328 C        

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • หัวเชื้อน้ำยาป้องกันการเจริญเติบโตของตะใคร่น้ำ ST 327 C

  หัวเชื้อน้ำยาป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร้น้ำ ST 327 C บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อน้ำยาป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร้น้ำ ชื่อว่า ST 327 C (Biocide) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  COOLING WATER TREATMENT CHEMICAL โดยทั่วไปแล้วระบบหล่อเย็นนั้น มักจะประสบปัญหาเรื่องตะกรันและการกัดกร่อน วัสดุที่มีตะกรันเกาะจับในระบบจะทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง ตามความหนาของตะกรันหรือสิ่งปนเปื้อน สิ่งที่ตามมาคือพลังงานที่ต้องสูญเสียไปกับการชดเชยความสมดุลที่สูญเสียไป เนื่องจากมีตัวขัดขวางการทำงานของระบบ นอกจากนั้น ตะกรันและการกัดกร่อนยังทำให้ ระบบน้ำหล่อเย็นเสียหายและทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด และการทำงานของเครื่องเป็นไปได้ไม่เต็มที่เพราะ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำงานได้ดีต้องอาศัยระบบน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพด้วย ความสำคัญของระบบหล่อเย็นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามไป ปัญหาที่เกิดจากน้ำ การกัดกร่อนโลหะ (Corrosion) การเกิดตะกรัน (Scale Formation) การเกิดสิ่งปนเปื้อนจากจุลชีพ (Biofouling)

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, การควบคุมมลภาวะน้ำ, อุปกรณ์และเครื่องใช้หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม

  ดูรายละเอียด
 • หัวเชื้อป้องกันตะกรันใน BOILER ST 325 BF

  หัวเชื้อป้องกันตะกรันใน BOILER ST 325 BF บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อป้องกันตะกรันใน BOILER ชื่อว่า ST 325 BF (SCALE AND CORROSION INHIBITOR) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  BOILER WATER TREATMENT CHEMICAL หม้อไอน้ำนั้นมีราคาสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งจะผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนสม่ำเสมอ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถประหยัดพลังงานของการเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งหมายถึงการคุ้มทุนมหาศาลนั้นเอง  การบำรุงรักษาและการดูแลหม้อไอน้ำนั้นกำหนดเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางกล" การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางเคมี" แต่ในที่นี้จะเสนอแนวทางการบำรุงรักษาและดูแลป้องกันโดยวิธีทางเคมีเท่านั้น โดยการเน้นถึงปัญหาที่มักจะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อไอน้ำ แบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้ ตะกรัน (DEPOSITS) การกัดกร่อน (CORDOSION) การพาสารและน้ำไปกับไอน้ำ (CARRY OVER)

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • หัวเชื้อป้องกันสนิม ใน BOILER ST 324 BF

  หัวเชื้อป้องกันสนิม ใน BOILER ST 324 BF บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อป้องกันสนิม ใน BOILER หรือ เคมีป้องกันสนิมในหม้อไอน้ำ ชนิดสัมผัสอาหารได้ ชื่อว่า ST 324 BF (OXYGEN SCAVENGER FOR BOILER, FOOD GRADE) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  BOILER WATER TREATMENT CHEMICAL หม้อไอน้ำนั้นมีราคาสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งจะผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนสม่ำเสมอ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถประหยัดพลังงานของการเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งหมายถึงการคุ้มทุนมหาศาลนั้นเอง การบำรุงรักษาและการดูแลหม้อไอน้ำนั้นกำหนดเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางกล" การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางเคมี" แต่ในที่นี้จะเสนอแนวทางการบำรุงรักษาและดูแลป้องกันโดยวิธีทางเคมีเท่านั้น โดยการเน้นถึงปัญหาที่มักจะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อไอน้ำ แบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้ ตะกรัน (DEPOSITS) การกัดกร่อน (CORDOSION) การพาสารและน้ำไปกับไอน้ำ (CARRY OVER)

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ยาป้องกันสนิมและยากัดสนิม

  ดูรายละเอียด
 • หัวเชื้อป้องกันสนิมใน BOILER ST 323 B

  หัวเชื้อป้องกันสนิมใน BOILER ST 323 B บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อป้องกันสนิมใน BOILER ชื่อว่า ST 323 B (OXYGEN SCAVENGEN) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  BOILER WATER TREATMENT CHEMICAL หม้อไอน้ำนั้นมีราคาสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งจะผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนสม่ำเสมอ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถประหยัดพลังงานของการเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งหมายถึงการคุ้มทุนมหาศาลนั้นเอง  การบำรุงรักษาและการดูแลหม้อไอน้ำนั้นกำหนดเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางกล" การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางเคมี" แต่ในที่นี้จะเสนอแนวทางการบำรุงรักษาและดูแลป้องกันโดยวิธีทางเคมีเท่านั้น โดยการเน้นถึงปัญหาที่มักจะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อไอน้ำ แบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้ ตะกรัน (DEPOSITS) การกัดกร่อน (CORDOSION) การพาสารและน้ำไปกับไอน้ำ (CARRY OVER)

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • หัวเชื้อป้องกันสนิมในท่อส่งไอน้ำ ST 322 AH

  หัวเชื้อป้องกันสนิมในท่อส่งไอน้ำ ST 322 AH บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อป้องกันสนิมในท่อส่งไอน้ำ ชื่อว่า ST 322 AH (CORROSION INHIBITOR FOR CONDENSATE RETRUN) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  BOILER WATER TREATMENT CHEMICAL หม้อไอน้ำนั้นมีราคาสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งจะผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนสม่ำเสมอ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถประหยัดพลังงานของการเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งหมายถึงการคุ้มทุนมหาศาลนั้นเอง  การบำรุงรักษาและการดูแลหม้อไอน้ำนั้นกำหนดเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางกล" การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า "ทางเคมี" แต่ในที่นี้จะเสนอแนวทางการบำรุงรักษาและดูแลป้องกันโดยวิธีทางเคมีเท่านั้น โดยการเน้นถึงปัญหาที่มักจะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อไอน้ำ แบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้ ตะกรัน (DEPOSITS) การกัดกร่อน (CORDOSION) การพาสารและน้ำไปกับไอน้ำ (CARRY OVER)

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • หัวเชื้อน้ำยาล้างตะกรัน สนิมในระบบน้ำ SCALE REMOVER SC-10

  หัวเชื้อน้ำยาล้างตะกรัน สนิมในระบบน้ำ SCALE REMOVER SC-10 บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อน้ำยาล้างตะกรัน สนิมในระบบน้ำ ชนิดเข้มข้นไม่ทำปฏิกิริยากับท่อเหล็ก ชื่อว่า SCALE REMOVER SC-10 โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  MAINTENANCE CHEMICALS การทำความสะอาดโดยปั้มน้ำแรงดันสูง เพื่อขจัดความสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองในระบบน้ำต่างๆ เช่น COOLING BOILER CONDENSER โดยวิศวกรผู้ชำนาญพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ การทำความสะอาดระบบโดยการ CIRCULATE เคมีสำหรับงานล้าง และฉีดล้างโดยปั๊มน้ำแรงดันสูง พร้อมทีมงานวิศวกรควบคุมตลอดการปฏิบัติงาน

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • หัวเชื้อกำจัดตะใคร่ แบคทีเรีย รา KADON WT

  หัวเชื้อกำจัดตะใคร่ แบคทีเรีย รา KADON WT บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อกำจัดตะใคร่ แบคทีเรีย รา หรือ เคมีกำจัดตะใคร่ แบคทีเรีย และเชื้อราใน ระบบหล่อเย็น ชื่อว่า KADON WT  ( NON-OXIDIZING BIOCIDE) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  COOLING WATER TREATMENT CHEMICAL โดยทั่วไปแล้วระบบหล่อเย็นนั้น มักจะประสบปัญหาเรื่องตะกรันและการกัดกร่อน วัสดุที่มีตะกรันเกาะจับในระบบจะทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง ตามความหนาของตะกรันหรือสิ่งปนเปื้อน สิ่งที่ตามมาคือพลังงานที่ต้องสูญเสียไปกับการชดเชยความสมดุลที่สูญเสียไป เนื่องจากมีตัวขัดขวางการทำงานของระบบ นอกจากนั้น ตะกรันและการกัดกร่อนยังทำให้ ระบบน้ำหล่อเย็นเสียหายและทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด และการทำงานของเครื่องเป็นไปได้ไม่เต็มที่เพราะ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำงานได้ดีต้องอาศัยระบบน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพด้วย ความสำคัญของระบบหล่อเย็นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามไป ปัญหาที่เกิดจากน้ำ การกัดกร่อนโลหะ (Corrosion) การเกิดตะกรัน (Scale Formation) การเกิดสิ่งปนเปื้อนจากจุลชีพ (Biofouling)

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, วิศวกรและผู้รับเหมาเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

  ดูรายละเอียด
 • หัวเชื้อผงล้างตะกรันและสนิมในระบบน้ำ Descale powder CT-10

  หัวเชื้อผงล้างตะกรันและสนิมในระบบน้ำ Descale powder CT-10 บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อผงล้างตะกรันและสนิมในระบบน้ำ ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะทุกประเภท เช่น แสตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง และอื่นๆ เป็นชนิด Food Grade ใช้ในโรงงานอาหารและยาได้ ชื่อว่า Descale powder CT-10 โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  MAINTENANCE CHEMICALS การทำความสะอาดโดยปั้มน้ำแรงดันสูง เพื่อขจัดความสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองในระบบน้ำต่างๆ เช่น COOLING BOILER CONDENSER โดยวิศวกรผู้ชำนาญพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ การทำความสะอาดระบบโดยการ CIRCULATE เคมีสำหรับงานล้าง และฉีดล้างโดยปั๊มน้ำแรงดันสูง พร้อมทีมงานวิศวกรควบคุมตลอดการปฏิบัติงาน

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • หัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรันและสนิมในระบบ COOLING TOWER BPDS...

  หัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรันและสนิมในระบบ COOLING TOWER BPDS 100 บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรันและสนิมในระบบ COOLING TOWER ชื่อว่า BPDS 100 (BIODEGRADABLE) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  COOLING WATER TREATMENT CHEMICAL โดยทั่วไปแล้วระบบหล่อเย็นนั้น มักจะประสบปัญหาเรื่องตะกรันและการกัดกร่อน วัสดุที่มีตะกรันเกาะจับในระบบจะทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง ตามความหนาของตะกรันหรือสิ่งปนเปื้อน สิ่งที่ตามมาคือพลังงานที่ต้องสูญเสียไปกับการชดเชยความสมดุลที่สูญเสียไป เนื่องจากมีตัวขัดขวางการทำงานของระบบ นอกจากนั้น ตะกรันและการกัดกร่อนยังทำให้ ระบบน้ำหล่อเย็นเสียหายและทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด และการทำงานของเครื่องเป็นไปได้ไม่เต็มที่เพราะ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำงานได้ดีต้องอาศัยระบบน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพด้วย ความสำคัญของระบบหล่อเย็นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามไป ปัญหาที่เกิดจากน้ำ การกัดกร่อนโลหะ (Corrosion) การเกิดตะกรัน (Scale Formation) การเกิดสิ่งปนเปื้อนจากจุลชีพ (Biofouling)

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • เคมีป้องกันการอุดตันในท่อ MEMBRANE ACTEX AC 101

  เคมีป้องกันการอุดตันในท่อ MEMBRANE ACTEX AC 101 บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อคมีป้องกันการอุดตันในท่อ MEMBRANE ของเครื่องกรองน้ำระบบ R.O. ชื่อว่า ACTEX AC 101 โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  R.O. (Reverse Osmosis) Water Treatment Chemical & Equipment เครื่องกรองน้ำระบบ R.O. (Reverse Osmosis) เป็นระบบการกรองเป็นชั้นๆ โดยจะกรองตะกอนหยาบก่อนแล้วกรองรส กลิ่น สี จนเหลือสารละลายที่มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน แล้วให้ผ่านไส้กรองที่เรียกว่า เยื่อเมมเบรน ซึ่งขนาดละเอียดถึง 0.0001  ไมครอน มีขนาดใกล้เคียงกับอณูของน้ำซึ่งเชื้อโรคที่มีขนาด 0.22 ไมครอน (เล็กที่สุด) ไม่สามารถผ่านได้ การกรองระบบ RO จึงเป็นระบบกรองน้ำระบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ดีระดับหนึ่ง

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • เคมีสำหรับงานล้างในระบบน้ำ

  หัวเชื้อเคมีป้องกันสนิม ST 330 NBC บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิมใน Chiller หรือ หัวเชื้อน้ำยาป้องกันสนิมใน Chiller ชื่อว่า ST 330 NBC (Closed System Treatment) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  MAINTENANCE CHEMICALS การทำความสะอาดโดยปั้มน้ำแรงดันสูง เพื่อขจัดความสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองในระบบน้ำต่างๆ เช่น COOLING BOILER CONDENSER โดยวิศวกรผู้ชำนาญพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ การทำความสะอาดระบบโดยการ CIRCULATE เคมีสำหรับงานล้าง และฉีดล้างโดยปั๊มน้ำแรงดันสูง พร้อมทีมงานวิศวกรควบคุมตลอดการปฏิบัติงาน มีเคมีต่างๆ สำหรับงานล้าง ดังนี้ SCALE REMOVER SC-10 หัวเชื้อน้ำยาล้างตะกรันและสนิมในระบบน้ำ ชนิดเข้มข้นไม่ทำปฏิกิริยากับท่อเหล็ก RUST STAIN REMOVER SC-20 หัวเชื้อน้ำยาล้างกันสนิมบนโลหะแบบเข้มข้นไม่ทำปฏิกิริยากับผิวโลหะให้ฟิล์มการป้องกันสนิมชั่วคราวด้วย HEAVY DUTY DEGREASER SC-30 หัวเชื้อน้ำยาล้างคราบไขมัน ยางมะตอย จารบี สิ่งสกปรกชนิดเข้มข้น ELECTRIC MOTOR CLEANER SC-60 หัวเชื้อน้ำยาล้างคราบไขมันสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ALUMINIUM FINS COIL CLEANER SC-50 หัวเชื้อน้ำยาล้างคราบไขมัน ฝุ่นละอองหมักหมม ชนิดเข้มข้น ไม่ทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียม ผสมน้ำ 1: 5 DESCALE POWDER SC-10 หัวเชื้อล้างตะกรันและสนิมในระบบน้ำ ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะทุกประเภท เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง อื่นๆ เป็นชนิด Food Grade ใช้ในโรงงานอาหารและยาได้ COPPER CLEANER น้ำยาล้างทองแดง

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า