ขายอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร-เมืองสระบุรี ขายเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม-สระบุรี มหาจักรทูลส์อินดัสเตรียล

แคตตาล็อกออนไลน์

ขายมอเตอร์ราคาถูกสระบุรี

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ขายมอเตอร์ราคาถูกสระบุรี มอเตอร์ส่งกำลัง

จำหน่ายมอเตอร์ส่งกำลัง, มอเตอร์เกียร์, เกียร์ทดรอบ, พูเลย์, ยอย(Coupling), สายพาน

 1. มอเตอร์ไฟฟ้า
  • มอเตอร์ทุกแบบ ทั้งชนิดขาตั้ง และ หน้าแปลน
  • มีทุกความเร็วรอบ (2P,4P,6P)
  • ชนิดหุ้มกันน้ำและกันฝุ่น
 2. มอเตอร์เกียร์
  • มอเตอร์พร้อมเกียร์อัดตราทดรอบตามที่ระบุ
 3. เกียร์ทดรอบ
  • เกียร์ทดสำหรับทดอัดตรารอบให้เหมาะกับการใช้งาน
  • มีทุกรูปทรง สำหรับทุกขนาดมอเตอร์
 4. อุปกรณ์เสริมต่าง   อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบา่งกำลังต่างๆ เช่น ยอยยาง, ยอยสลัก, พูเลย์, สายพาน เป็นต้น