แคตตาล็อกออนไลน์

  • Air leak test

    Air leak test รับทำเครื่องจักรสำหรับการทดสอบหารอยรั่ว เครื่องทดสอบ leak test เครื่องตรวจวัดความต่างของแรงดัน เครื่องจักรทดสอบรอยรั่วโดยอากาศ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน เครื่องทดสอบรอยรั่วโดยใช้ระบบอากาศ สามารถกำหนดปริมาณของอากาศที่ต้องการ แรงดันในการทดสอบได้ มีตัวมาตรฐานในการทดสอบระบบ เครื่องทดสอบรอยรั่วบรรจุภัณฑ์ พร้อมตั้งเวลา สามารถตรวจจับความแตกต่างของแรงดันอันเนื่องมาจากการรั่วไหลได้มากขึ้นโดยสามารถตรวจจับการรั่วไหลเพียงเล็กน้อยได้ในระยะเวลาอันสั้น

    หมวดหมู่ : เครื่องจักรกลจัดสร้างตามสั่ง

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า