แคตตาล็อกออนไลน์

  • ตกแต่งภายในฟิตเนส

    ตกแต่งภายในฟิตเนส Fitness Gym รับตกแต่งภายในสถานที่ออกกำลังกาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นและกระตุ้นความอยากออกกำลังกาย สร้างความโดดเด่นให้แตกต่างจากคู่แข่ง ฟิตเนสแต่ละแบรนด์ต่างมีสี การตกแต่ง และโทนสีที่หลากหลายทำให้มีความรู้สึกแตกต่างกันเมื่อเข้าไปใช้บริการ ดูแลเรื่องเสียง  การจัดการเสียงไม่ให้ดังเกินไปจนตีกันถือเป็นเรื่องจำเป็น การระบายอากาศสำหรับการออกกำลังกาย สำหรับการออกกำลังกายที่เสียเหงื่อมาก ระบบการระบายอากาศก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

    หมวดหมู่ : ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, ศูนย์ออกกำลังกาย

    ดูรายละเอียด