แคตตาล็อกออนไลน์

  • ประกันสุขภาพปลดล็อคดับเบิ้ลแคร์

    ประกันสุขภาพปลดล็อคดับเบิ้ลแคร์ของ allianz ayudhya จุดเด่นของประกันสุขภาพ ปลดล็อคดับเบิล แคร์ Alianz ayudhya รับวงเงินผลประโยชน์แผนสูงสุด X2 สูงสุด 30 ล้านบาทเป็น 60 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์เมื่อได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรงเป็นครั้งแรก มอบค่าฉีดวัคซีนและ/หรือค่าตรวจสุขภาพประจำปีแผนสูงสุด 5,500 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ (สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเเนื่องมากกว่า 12 เดือน เหมาจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาล เช่า ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่าผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด และรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงค่ารักษาตัวใน ICU เป็นต้น ดูแลต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล ทั้งค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหมอนัดติดตามอาการ (Follow Up) เช่น ล้างแผล ตัดไหม เป็นต้น ประสุขภาพปลดล็อค ดับเบิ้ล แคร์ สามารถซื้อควบคู่กับสัญญาหลักตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซื้อประกันสุขภาพปลดล็อคดับเบิ้ลแคร์ของ allianz ayudhya ติดต่อ : 09-9616-5965, 09-6198-9351

    หมวดหมู่ : นายหน้าและที่ปรึกษาประกันภัย, ประกันสุขภาพ, ประกันภัย

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า