แคตตาล็อกออนไลน์

  • ออกแบบ-ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems)

     ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems) ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems) สำหรับระบบดับเพลิง การส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำให้มีอัตราการไหล และความดันตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยใช้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งตามมาตรฐาน ในประเทศไทยจะมี 2 ลักษณะ คือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump) ซึ่งจะติดตั้งต่างกันไปตามในลักษณะที่ระดับผิวน้ำจากแหล่งเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงเมื่อเทียบกับตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า