แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริษัทรับติดตั้งระบบดับเพลิง

    บริษัทรับติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร ทั้งระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยดำเนินงานออกแบบ คัดสรรอุปกรณ์ ติดตั้งระบบดับเพลิงตรงตามมาตรฐานสากล (NFPA) และเป็นไปตามข้อ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทดสอบ ดูแลตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบดับเพลิงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ ลูกค้าได้รับระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน ขั้นตอนการบริการของเรา ให้คำปรึกษา บริการของเราเริ่มตั้งแต่ รับฟังความต้องการของลูกค้า สำรวจ ศึกษาพื้นที่อย่างละเอียด วางแผนงานและงบประมาณ ออกแบบระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ติดตั้งระบบ วางแผนการดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยง ติดตั้งระบบดับเพลิงโดยทีมช่างผู้ชำนาญการพร้อมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทดสอบระบบ ทดสอบการทำงาน อบรมวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างถูกต้อง และส่งมอบงานระบบป้องกันอัคคีภัยที่มี คุณภาพตรงตามกำหนดเวลา อีกทั้งมีการรับประกันผลงาน การบริการหลังการขายที่รวดเร็ว สำหรับการตรวจเช็คบำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบป้องกันกันอัคคีภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเกิดเพลิงไหม

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า