แคตตาล็อกออนไลน์

  • ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppressio...

    ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ  (Fire suppression systems -Novec 1230, FM200, CO2) ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppression systems -Novec 1230,FM200,CO2) น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาด หลังจากใช้งานแล้ว ไม่ทิ้งคราบสารให้ทำความสะอาด นิยมใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ และต้องการ ดับเพลิงเป็นพิเศษ ทรัพย์สินมูลค่าสูง ไม่ต้องการให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ในห้องนั้นเกิดความเสียหายจากน้ำยาเคมีที่ใช้ดับเพลิง เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น    

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า