แคตตาล็อกออนไลน์

 • ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน

  ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด  ให้บริการทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ ออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมไปถึงทดสอบตรวจเช็คระบบดับเพลิง พร้อมด้วยบริการบำรุงรักษาหลังการขาย ซึ่งได้แก่ ออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems) ออกแบบ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic sprinkler systems )  ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems)  ออกแบบ ติดตั้งระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose systems)  ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppression systems -Novec 1230,FM200,CO2) ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems)  ตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบดับเพลิง (Preventive maintenance) 

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน (Fire Pump)

  ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน 

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า