แคตตาล็อกออนไลน์

  • ออกแบบ-ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm syst...

    ออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems) ออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems) เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ ซึ่งจะต้องออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคาร โรงงานในแต่ละ ประเภท โดยอาจจะมีระบบดับเพลิงอื่นๆทำหน้าที่ในการดับเพลิงร่วมด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม Click   

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า

ตราสินค้า