ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสายพานลำเลียง

สายพานลำเลียง

ผลิตเครื่องมือ คมตัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ,สเปลเชียล ทูลล์

ผลิตเครื่องจักรแสตนเลส

สายพานลำเลียง

ผลิตและส่งออกสายพานใช้สำหรับยก ขนย้าย

ผลิต-จำหน่าย,ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง สายพานลำเลียงทุกชนิด ผลิตโต๊ะแสตนเลส

รับติดตั้งสายพานยางรัดทั้งในและนอกสถานที่