โรงเรียนเซนต์แอนโทนี่

Category :

Coordinates
13.69054, 101.08623