โรงเรียนเซนต์แอนโทนี่

Coordinates
13.69054, 101.08623