แคตตาล็อกออนไลน์

โรงงานผลิตประกับเพลา ยอย คัปปลิ้ง (Coupling)

 • ยูนิ-ชาร์ฟ คัปปลิ้ง ยอยเพลา (Uni-Shaft Couplings)
 • ยูนิ-ยูอาร์ซี คับปลิ้งเฟืองยาง คัปปลิ้ง ยางยืดหยุ่น แบบขากรรไกร (Uni URC Flexible Jaw)
 • ยูนิ-ไดร์ฟ ไทร์สเปเซอร์ คัปปลิ้ง (Uni Tire Spacer Coupling)
 • ยูนิ พิน บุช คัปปลิ้ง ยอยสลัก และ ปลอกสลัก (Uni Pin & Bush Coupling)
 • ยูนิ ยูอาร์เอ็น คัปปลิ้ง (Unit Urn Coupling)
 • ยูนิ ดิส และ ดิสสเปเซอร์ คัปปลิ้ง คัปปลิ้งแบบใช้ร่วมกับสเปเซอร์ (Uni Disc and Disc Spacer Coupling)
 • ยูนิ เอ็มซีที ยอยสลัก และ ปลอกสลัก Uni MCT Pin And Bush Coupling (Taper Bushing Design)
 • เดช เฮดเฟล็กซ์ คัปปลิ้ง (Desch Hadeflex Couplings)
 • ชัวร์เฟล็กซ์ อีควิฟ เฟล็กซิเบิ้ล คัปปลิ้ง คับปลิ้งชนิดยางยืดหยุ่น (Sureflex & Equiv. Flexible Coupling)
 • โอเมก้า อีควิฟ แม็กซ์ เฟล็กซิเบิ้ลคัปปลิ้ง (Omega & Equiv. Max Flexible Coupling)
 • ยูนิ เกียร์ คัปปลิ้ง หรือ คัปปลิ้งเกียร์ (Uni Gear Coupling)
 • จอว์ คับปลิ้ง ยูนิ-เอสทีจีพีอาร์ (Uni-STGPR Jaw Coupling)
 • คัปปลิ้งโซ่ ยูนิ-ไดร์ฟ (Uni-drive Chain Coupling)
 • คับปลิ้งชนิดยางยืดหยุ่น เฟล็กซิเบิ้ลคัปปลิ้ง (Uni-Flexible Coupling)
 • คัปปลิ้ง ยาง-ซ๊เอ (CA-TYRE Coupling)
 • ยูนิ-ริดจิด คัปปลิ้ง ข้อต่อแบบแข็งชนิดยึดแน่นตายตัว (UNI-RIGID Coupling)
 • ยอย แฉก เอ็มที (MT Coupling Element Equiv. Tschan Coupling Element)
 • ยูนิ ฟลายวีล คัปปลิ้ง (Uni-Flywheel Coupling)
 • ยูเอสเอสอีเอ็กซ์ คัปปลิ้ง (USSEX Coupling)
 • ยูนิ-ยูบีดับบลิว UNI-UBW Gear Sleeve Coupling
 • กริด คับปลิ้ง UNI-GRID Coupling
 • ส่วนประกอบยอย คัปปลิ้งทุกชนิด (All Kinds of Coupling Elements)

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม