แคตตาล็อกออนไลน์

ฮวงซุ้ยดี

เรื่องของการเลือกทำเล สถานที่ แต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป การเลือกสถานที่ที่ฮวงจุ้ยดี ส่งผลให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุข บ้านดีก็จะส่งให้คนที่อยู่อาศัยนั้นดี่นกัน แต่ถ้าสุสานดีหรือฮวงซุ้ยดีนั้นจะส่งผลให้ลูกหลานดีไปถึง 5 ชั่วคน ดังนั้นคนจีน จึงค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกสรรทำเลในการสร้างสุสาน หรือหลุมศพของตัวเอง เพื่อให้ลูกหลานและคนรุ่นหลังเจริญรุ่งเรือง 

ซึ่ง สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง ตั้งอยู่บนภูมิประเทศซึ่งมีลักษณะ “ฮวงจุ้ยอันเป็นเลิศ” (Feng Shui) ที่รายล้อมด้วยแมกไม้เขียวขจีกับไม้ดอกนานาพรรณ น้ำซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตทั้งมวล ธารน้ำใสตลอดโครงการอันเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง การขับกล่อมและปลอบประโลมด้วยเสียงกระแสน้ำอันใสกังวาล ได้เปิดทางแห่งความสงบแด่ผู้ล่วงลับเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์
 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม