แคตตาล็อกออนไลน์

ระบบติดตามรถยนต์ GPS สำหรับติดตั้งในรถยนต์ รถบรรทุก รถส่งสินค้า รถบริการ รถยนต์ทุกประเภท ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ และสรุปรายงานการใช้งานยานพาหนะผ่านโปรแกรม และ Web Browser,โดยข้อมูลที่ดูจากโปรแกรมสามารถดูย้อนหลังผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบตำแหน่ง และสรุปรายงาน การใช้งานยานพาหนะ เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการ (Fleet Management) ประเมินผลงานพนักงาน ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ลดความสุญเสีย ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ไม่จำเป็น สะดวกและรวดเร็วในการใช้งานได้ทุกเวลา ผ่านโปรแกรมและ Web Browser ได้แบบ Real Time

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-7870799


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม