แคตตาล็อกออนไลน์

ออกแบบและติดตั้งระบบแก๊สห้องแล็บในมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการอื่นๆ (LABORATORY PIPE LINE)

•  รับออกแบบระบบท่อแก๊สและติดตั้งชุดลดความดันแก๊สต่างๆ เช่น

  - แก๊สไนโตรเจน (N2)

  - แก๊สฮีเลียม (He)

  - แก๊สไฮโรเจน (H2)

  - แก๊สอาร์กอน (Ar)

  - และแก๊สอื่นๆ

 

การใช้งาน

ผลงานที่ผ่านมา : LABORATORY PIPE LINE

  - มหาวิทยาลัยจุฬา คณะสหเวชศาสตร์

  - วันไทย อุตสาหกรรมการอาหาร (ยำยำ)

  - TROY SIAM

  - HONDA R&D ร่มเกล้า

 

 

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม