แคตตาล็อกออนไลน์

กิจกรรมอนุบาล1 เข้าเรียนรู้ห้อง Learning Corner

ตราสินค้า :  โรงเรียนกุมุทมาส
ขอใบเสนอราคา

ภาพกิจกรรมโรงเรียนกุมุทมาส อนุบาล1 เข้าเรียนรู้ห้อง Learning Corner สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลาย เราฝึกฝนให้เด็กมีกระบวนการจัดการแนวสร้างสรรค์ทางปัญญา มีส่วนร่วมในกิจกรรม ฝึกให้รู้จักการสังเกต การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การฟัง การตั้งคำถาม การใช้ภาษาพูด การอภิปราย พัฒนาการให้เด็กอย่างครบถ้วน

อนุบาล1 เข้าเรียนรู้ห้อง Learning Corner สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลาย

เน้นกิจกรรมการเรียนรู้รอบด้าน เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิด และพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ในห้อง Learning Corner


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม