แคตตาล็อกออนไลน์

  • ฟอยล์ห่ออาหาร
  • ช่วยรักษาความสดของอาหาร
  • ป้องกันการสูญเสียน้ำในอาหาร
  • ช่วยให้กลิ่นแปลกปลอมภายนอกไม่เข้าไปสัมผัสอาหารได้
  • Aluminium Foil can be used to make long-life packs for drinks and dairy goods
  • Wrapping food in order to preserve it
  • Aluminium Foil serves the additional purpose of preventing odour exchange when storing leftover food in a
  • Preventing loss of moisture in Food, that may result in a less appealing texture

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม