แคตตาล็อกออนไลน์

ตู้ดูดควัน หรือตู้ระบายควัน (FUME HOOD) เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการดูดไอสารเคมีในขณะทำการทดลองทางเคมี

หรือเตรียมการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่นหรือไอระเหยหรือควันของสารเคมีที่เกิดขึ้นในขณะทำการ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

ตู้ดูดควันที่ดีจะต้องมีโครงสร้างที่ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ทนทานต่อสภาพเปียกชื้นจากการใช้น้ำและต้องทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ

ตู้ดูดควันที่ดีจะต้องออกแบบให้มีการเคลื่อนที่ของลมเป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ (AERODYNAMIC) เพื่อให้ลมมีการเคลื่อนที่ผ่านแผงบังคับแนวลม (BRFFLE) ที่เป็นตัวบังคับแนวลมไม่ให้เกิดการม้วนตัว (TURBULENT)

ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) รุ่น SUPER FLOW ทุกโมเดลได้ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRR) ทั้งตัวผนังภายนอกและผนังภายใน ซื่งมีคุณสมบัติเด่นในการทนทานต่อสารเคมี ความชื้นและความร้อนได้ดี

ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) รุ่น SUPER FLOW เป็นตู้ดูดควันแบบมีท่อระบายซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาสมีพัดลมชนิดหอยโข่งทำจากไฟเบอร์กลาส หรือโพลีโพรไพลีน (PP)

ทั้งยังมีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานให้เลือกตามความต้องการ เช่น วาล์วน้ำ วาล์วแก๊ส วาล์วลม วาล์วสูญญากาศ ระบบทำความสะอาดภายในตู้ นาฬิกาตั้งเวลาการทำงาน

ชุดดักไอกรด ระบบกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำ (FUME SCRUBBER หรือ WET SCRUBBER) ฯลฯ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม