แคตตาล็อกออนไลน์

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage )

จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2552  และเริ่มประกอบธุรกิจ คลังเอกสาร เมื่อปี 2554 โดยให้บริการจัดเก็บเอกสารกับบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยบริษัทมุ่งเน้นในการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบ การจัดเก็บ ติดตามและสามารถตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา

 

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72/15 ถนน รังสิตนครนายก บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี

  • คลังเอกสาร 1   :   เลขที่  36 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  • คลังเอกสาร 2   :   เลขที่  1/7  หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง  อำเภอุทัย  จั้งหวัด พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ

โทร : 02-531-2293 , 035-750-761 mobile : 081-968-5098

Fax : 02-577-0504

Email : sales@aptdocumentwarehouse.com

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม