แคตตาล็อกออนไลน์

คิงส์ กาณบัญชี เชียงใหม่ เป็นบริษัทรับจัดทำบัญชี รับวางระบบบัญชี วางระบบบริหารการจัดการบัญชี ให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น รับทำบัญชีบริษัท บัญชีสำนักงาน หรือบัญชีของหน่วยงานต่างๆ คิงส์กาณบัญชีเชียงใหม่ บริการแก่ลูกค้าด้วยใจซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในงานสูง มีความเป็นมืออาชีพสูง รวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู้และคุณภาพ บริการด้วยใจแบบตรงไปตรงมา ยินดีให้บริการ สนใจติดต่อ 09-9291-1491 08-2202-0008

คิงส์ กาณบัญชีเชียงใหม่ รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทุกประเภท บริการจัดทำบัญชี, งานทะเบียนพาณิชย์ของธุรกิจ, งานวางแผนภาษีของธุรกิจ, ตรวจสอบงบการเงิน, รับปริกษาทางด้านภาษีอากร (ตามหลักประมวลรัษฎากร), รับยื่นและจัดทำแบบภาษีตามประเภทธุรกิจ, ภาษีต่างๆ ปิดงบการเงิน, ตรวจสอบงบดุลให้ลูกค้า, บริการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี, บริการด้านภาษีอากร, บริการจัดทำภาษีอากร, วางระบบภาษี, เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร, บริการจดทะเบียนธุรกิจ ให้ทั้งบุคคลธรรมดา ภาครัฐ และเอกชน


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม