แคตตาล็อกออนไลน์

เราเป็นมืออาชีพ รับจ้าง รับเหมา ล้างทำความสะอาด ปล่องดูดควัน ล้างฮู้ดดูดควัน ล้างเครื่องดูดควัน (Kitchen Exhaust Cleaning) ห้องครัว โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ฟาสฟู้ด ฟู้ดคอร์ท ฟู้ดเซ็นเตอร์ โรงอาหารโรงเรียน โรงอาหารโรงงาน บ้านพักอาศัย แบบรายครั้งและแบบสัญญาบำรุงรักษารายปี PM (Preventive Maintenance) ลดภาระบุคลากร และค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด สร้างสุขอนามัย ถ่ายเทอากาศดี สภาพแวดล้อมในห้องครัวดี ลดความเสี่ยงโรคร้ายและอัคคีภัย มีความปลอดภัยในการใช้ครัว รักษาชื่อเสียงของกิจการ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม