แคตตาล็อกออนไลน์

ลักษณะการดำเนินงาน
-บริการรับออกแบบงาน  ด้วยระบบ AutoCAD 2011   ติดตั้ง   แก้ไข   และให้คำปรึกษางานด้าน  งานอลูมิเนียม ชุดประตู-หน้าต่าง ภายในอาคาร
-บริการรับออกแบบงาน  ด้วยระบบ AutoCAD 2011   ติดตั้ง   แก้ไข   และให้คำปรึกษางานด้าน  งานอลูมิเนียม ชุดประตู-หน้าต่าง ภายนอกอาคาร
-บริการรับออกแบบงาน  ด้วยระบบ AutoCAD 2011   ติดตั้ง   แก้ไข   และให้ คำปรึกษางานด้าน งานกระจกทุกชนิด ชุดประตู-หน้าต่าง ภายในอาคาร
-บริการรับออกแบบงาน  ด้วยระบบ AutoCAD 2011   ติดตั้ง   แก้ไข   และให้คำปรึกษางานด้าน  งานกระจกทุกชนิด ชุดประตู-หน้าต่าง ภายนอกอาคาร
-บริการรับออกแบบงาน  ด้วยระบบ AutoCAD 2011   ติดตั้ง   แก้ไข   และให้คำปรึกษางานด้าน  งานกระจก สำหรับตกแต่ง ภายในและภายนอกอาคาร
-บริการรับออกแบบงาน  ด้วยระบบ AutoCAD 2011   ติดตั้ง   แก้ไข   และให้คำปรึกษางานด้าน  โครงสร้างอลูมิเนียม ชุด Curtain Wall…
-บริการรับออกแบบงาน  ด้วยระบบ AutoCAD 2011   ติดตั้ง   แก้ไข   และให้คำปรึกษางานด้าน  โครงสร้างอลูมิเนียม ชุด Cladding…
-บริการรับออกแบบงาน  ด้วยระบบ AutoCAD 2011   ติดตั้ง   แก้ไข   และให้คำปรึกษางานด้าน  โครงสร้างกระจกราวกันตก กันตกบันได และ สแตนเลส ชุด Rail Glass…


-บริการรับจัดหาและจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในสำหรับ งานอลูมิเนียม ชุดประตู-หน้าต่าง และ ส่วนควบ
-บริการรับจัดหาและจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในสำหรับ งานกระจก ชุดประตู-หน้าต่าง และ ส่วนควบ
-บริการรับจัดหาและจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในสำหรับ งานอลูมิเนียม ชุด Curtain Wall…
-บริการรับจัดหาและจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในสำหรับ งานกระจก ชุด Curtain Wall…
-บริการรับจัดหาและจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในสำหรับ งานอลูมิเนียมคอมโพสิต
-บริการรับจัดหาและจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในสำหรับ งานกระจกและสแตนเลสราวกันตก

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม