แคตตาล็อกออนไลน์

 Pyrolysis


  • กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อน ในสภาวะไร้อากาศ โดยเกิดการแตกของพันธะโมเลกุลในองค์ประกอบ จากสายโซ่พันธะเคมียาวๆ กลายเป็นสายโซ่สั้นๆส่วนที่เป็นองค์ประกอบ คาร์บอนระเหยได้ ก็กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง บางส่วนที่ถูกควบแน่น ก็กลายเป็นของเหลว (น้ำมัน)  

วัตถุดิบที่ใช้คือ ยางรถยนต์ , ยางรถจักรยานยนต์ , ยางรถจักรยาน , เศษยางต่างๆ โดย ส่วนที่ได้จากกระบวนการทำ Pyrolysis คือ น้ำมัน , ลวด , ผงคาร์บอนแบล็ค, และอื่นๆ

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม