แคตตาล็อกออนไลน์

Recycle

ตราสินค้า :  รีไซเคิล
คำค้นสินค้า :  รีไซเคิล
ขอรายละเอียด เพิ่มรายการขอใบเสนอราคา

รีไซเคิล (Recycle) 


  • เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ประเภทต่างๆ หรือวัสดุที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ เช่น การหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งวัสดุนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้  ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ สายไฟ เหล็ก,ลวด และอื่นๆ เป็นต้นservices2(1).jpg

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

ที่อยู่ : 21/61 สยามเวอร์เทค แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ : 0-2940-7766, 08-5155-9655
แฟกซ์ : 0-2940-7766
อีเมล : onemorelink@gmail.com
เว็บไซต์ : www.onemorelink.co.th