แคตตาล็อกออนไลน์

เม็ดเซรามิก (Ceramic Beads)

ทำความสะอาดเครื่องมือ เม็ดเซรามิกมีความหนาแน่นมากกว่าทรายแก้ว จึงทำให้การพ่น ผิวหน้าดีมากเม็ดเซรามิกมีขนาดเล็ก เกิดฝุ่นละอองต่ำ และไม่ปนเปื้อนกับผิวหน้า ที่ผ่านการพ่นแล้ว เหมาะสำหรับขึ้น และมีความหนาแน่นต่ำกว่าเม็ดเหล็ก  ทำให้ เกิดการประหยัดพลังงาน คงรักษาชิ้นงาน มีความคงที่ ในการตกแต่งชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพสูงและทำให้ชิ้นงานมีรอยขูดขีดน้อย ผิวหน้าชิ้นงานที่ผ่านการพ่นแล้วนั้น จะมีความเรียบลื่น สม่ำเสมอและปราศจากการป่นเปื้อน ซึ่งมักนิยมใช้ในวงกว้างสำหรับการทำ ความสะอาดแบบอ่อนโยน  การขจัดคราบ การขจัดตะกอน  เรียบลื่น พ่นให้ผิวด้าน ตกแต่งผิวหน้า พ่นให้หยาบ และการยิงอัด เป็นต้น.


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม