แคตตาล็อกออนไลน์

บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ลาว, กัมพูชา (MOU)

นำเข้าแรงงานใหม่ตาม MOU ให้คำปรึกษา สรรหาว่าจ้างและบริหารแรงงานต่างด้าว

จัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ เราเป็นผู้ดำเนินการ

เอกสารทั้งหมดทั้งในประเทศไทย และประเทศต้นทางของแรงงาน

พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ดูแลแรงงาน 2 ปี รับรองการหลบหนี

ทะเบียนเลขที่ น.ปท. 05/2556


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม