แคตตาล็อกออนไลน์

สุขาเคลื่อนที่

ตราสินค้า :  Mistertoilet
คำค้นสินค้า :  สุขาเคลื่อนที่
ขอรายละเอียด เพิ่มรายการขอใบเสนอราคา

รูปที่

2

Sitting style toilet with hand flush,waterline need.

**แบบนั่งราบ ใช้หัวฉีดต้องต่อน้ำเข้า**

-Exterior Height               22  cm.
-Exterior Width               118  cm.
-Exterior Length              122  cm.
-Seat Height                  52  cm.
-Holding Tank                265  L
-Weight                      90  kg.
-Usage time                 360  times