ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ประตูม้วนระบบมือดึง ระบบรอกโซ่และมอเตอร์ แผ่นปิดครอบมุม แผ่นพับ และรางน้ำ  บานเกล็ด  เหล็กเคลือบสี  แ่ผ่นฉนวนกันความร้อน  ฉนวนโพลียูรีเทน  หลังคาและผนังโปร่งแสง  แผ่นหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส  ลอนหลังคา  ลอนซีแพค

ชื่อสินค้า: ประตูม้วนระบบมือดึง ระบบรอกโซ่และมอเตอร์

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก