แคตตาล็อกออนไลน์

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ JET AERATOR/Zymetec

หมวดหมู่สินค้า :  การควบคุมมลภาวะน้ำ
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

เครื่องเติมอากาศ JET AERATOR (แอโร่เจ็ต)เป็นชนิด HORIZONTAL ASPIRATING AERATOR 
หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่เหนือน้ำ โดยมอเตอร์ต่อกับเพลากลาง (HOLLOW SHAFT)