แคตตาล็อกออนไลน์

Product name : Spray Adhesive (SP)

ชื่อสินค้า :  กาวยางพ่น SP(สีฟ้า)
Features : Premium Quality Solvent based Chloroprene Adhesive.

An adhesive for spray to increase used convenience

Suitable for industrial applications and fast tasks.

คุณสมบัติ :  กาวยางพ่นที่ให้ค่าแรงยึดติดที่ดีเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน การใช้งานเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานที่ต้องการ ความรวดเร็ว

Stickiness : 200-400 Centipoint

ความหนืด : 200-400 เซนติพอยส์
Size : 3 Kilogram   12 Kilogram    180 Kilogram

ขนาดบรรจุ : 3 กิโลกรัม  12 กิโลกรัม  180 กิโลกรัม
How to use :        

1. Ensure that surfaces are clean and dry    

2. Apply by spray an adhesive on both material

3. Wait for 7 minutes and halves the materials together and put on weight

4. To dry within 7-10 minutes.

ขั้นตอนการใช้งาน :   
1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะใช้งานให้สะอาดและแห้ง

2. พ่นกาวบนชิ้นงานให้สม่ำเสมอ ไม่ควรพ่นกาวให้บางหรือหนาเกินไป

3. นำวัสดุที่พ่นกาวแล้วประมาณ 7 นาที ประกบให้ติดกันและวางทับด้วย ของหนัก

4. กาวจะแห้งตัวภายใน 7-10 นาที


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม