แคตตาล็อกออนไลน์

Product name :  General Purpose Adhesive (GP)

ชื่อสินค้า :  กาวยางอเนกประสงค์ GP(สีเขียว)
Features :  High Quality Solvent based Chloroprene Adhesive.

Easy to use for multi purpose.

Recommended for high quality general adhesives purpose finish.

คุณสมบัติ :  กาวยางอเนกประสงค์ง่ายต่อการใช้งานในทุกสถานการณ์

เหมาะสำหรับงานยึดติดทั่วไปที่ต้องการมาตรฐานงานคุณภาพ
Stickiness :  2,800-6,000 Centipoint

ความหนืด :  2,800-6,000 เซนติพอยส์
Size : 600 Gram 3 Kilogram  14.8 Kilogram 160 Kilogram

ขนาดบรรจุ : 600 กรัม  3 กิโลกรัม  14.8 กิโลกรัม  160 กิโลกรัม

How to use :        

1. Ensure that surfaces are clean and dry

2. Apply by uniform coating

3. Wait for 7 minutes and halves the materials together and put on weight

4. To dry within 7-10 minutes.

ขั้นตอนการใช้งาน :   

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะใช้งานให้สะอาดและแห้ง

2. ทากาวบนชิ้นงานให้สม่ำเสมอ ไม่ควรทากาวให้บางหรือหนาเกินไป

3. นำวัสดุที่ทากาวแล้วประมาณ 7 นาที ประกบให้ติดกันและวางทับด้วยของ หนัก

4. กาวจะแห้งตัวภายใน 7-10 นาที


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม