แคตตาล็อกออนไลน์

Features Very high throughput rates- Provides up to 3 times

higher process rates compared to conventional separators. Low running cost- Reduces floor space requirements

         Lower manpower & maintenance costs. • Higher throughput per unit mesh area.

         Provides up to five separations in a single operation to give maximum capacity User friendly- Very easy to operate

         Automatic discharge of material

         Quick change clamping mechanism

         Available with clean in place systems

         Quick mesh change system

คุณสมบัติ อัตราการส่งผ่านกระบวนการแยกถึง 3 ครั้งสูงกว่าอัตราปกติเมื่อเทียบกับกระบวนการแยกธรรมดา

สำหรับงานที่ต้องการพื้นที่ประหยัด ค่าใช้ก็ประหยัดตามไปด้วย

-               ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและค่าบำรุงรักษา

-               อัตราการทำงานที่มากขึ้น

-               ประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่าถึง 5 เท่า ต่อการทำงาน 1 ครั้ง และการใช้งานที่สะดวกและง่าย

-               การไหลของวัสดุเป็นไปอย่างอัติโนมัติ

-               ตัวจับยึดสามารถเปลี่ยนได้รวดเร็ว

-               สามารถทำความสะอาดได้

-               ตะแกรงสามารถเปลี่ยนได้ ตามความต้องการ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม