แคตตาล็อกออนไลน์

ด้านการเรียนการสอน มีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะ ในด้านการ ฟัง คิด อ่าน เขียน และพูด เราเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กๆ และพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือเอาใจใส่เสมอและยังมีกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี เล่านิทาน เกมการศึกษา เพื่อให้เด็ก เรียนรู้และพัฒนาการฝึกการสังเกตุ จดจำ และฝึกการคิด


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม