แคตตาล็อกออนไลน์

ด้านกิจกรรมโรงเรียนทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น

  • จัดงานกีฬากลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน เด็กๆได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก เสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา
  • การปลูกต้นไม้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติ ช่วยสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆ
  • ทัศนศึกษาเพื่อให้เด็กได้มีความรู้เพิ่มเติมนอกจากที่บ้าน และโรงเรียน และทำให้เด็กได้เปิดโลกกว้าง
  • กิจกรรมวิชาการให้เด็กได้แสดงความสามารถและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน
  • งานกิจกรรมต่างๆเช่น งานไหว้ครู, งานวันพ่อ, วันแม่, แห่เทียนพรรษา, วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

ทางคุณครูและพี่เลี้ยง เฝ้าคอยดูแลและฝึกฝนมารยาทและสอนทักษะต่างๆในการเข้าสังคม ให้มีความเคารพอ่อนน้อมต่อพ่อแม่และผู้ใหญ่


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม